ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသမေပးႏိုင္ေသာ ေတာေကာင္ေတြရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား

သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္ၾကသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမက၊ စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ရႏိုင္ေပသည္။သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္ၾကသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမက၊ စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ရႏိုင္ေပသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကို ေျပာျပပါရေစ။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ထမံသီေရွ႕တန္းစခန္းကို ေရာက္လာတဲ့ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးရဲ့ အေၾကာင္းပါ။ ေရာက္လာစတုန္းက အဲဒီေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးရဲ့ အရြယ္မွာ ႏို႔စို႔ရြယ္ေလးပဲရွိပါေသးသည္။ မိခင္လက္မွ မလြတ္ေသးခင္ အရြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏို႔ဘူးျဖင့္ ႏို႔တိုက္ၿပီးေကၽြးေမြးခဲ့ၾကရပါသည္။ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးဟာ ထမံသီေရွ႕တန္းစခန္းကို ေရာက္လာကာစက လူအရမ္းေၾကာက္တတ္ၿပီး ေမြးထားတဲ့ ေလွာင္အိမ္ေလးထဲမွာပဲ ေကြးေနတတ္သည္။ (အခုေတာ့ လူထက္ေတာင္ လည္တဲ့ အေကာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စကားခ်ပ္) ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးကို ထံမီေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ ေရာက္လာတဲ့ ဗယ္လင္တိုင္းေဒးေန႔ကုိ အစြဲျပဳၿပီး ဗင္လင္တိုင္းလို႔ နာမည္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဗင္လင္တိုင္းေလးရဲ့ ထူးျခားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ သူဟာ မိုးအုပ္လာလွ်င္ ေနမထိ ထိုင္မသာျဖစ္ၿပီး “ဝူ အူး ဝူ အူး” ႏွင့္ ေအာ္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေအာ္တတ္သည္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ မိုးအုပ္တဲ့ အခါတိုင္းျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ား၏ သဘာဝအရ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ားသည္ မနက္ေနထြက္ခါစ အခ်ိန္တြင္သာ ထိုသို႔ အူတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ရိွၿပီး မိုးအုပ္သည့္ေနမ်ားတြင္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ား မအူၾကေတာ့ပဲ တိတ္ဆိတ္ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံေရာက္လာသည့္ ဗယ္လင္တိုင္းေလးမွာေတာ့ မိုးအုပ္တိုင္း ေဆြးေဆြးငင္ငင္ႏွင့္ ေအာ္ေနတတ္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ပိုထူးျခားသည္မွာ မိုးခ်ိန္းသံကို ၾကားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရင္ခြင္ထဲ ေျပးဝင္လာတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးခ်ိန္းသံၾကားလွ်င္ ရင္ခြင္ထဲသို႔ လာၿပီး ေခါင္းေလးငုပ္ကာ တစ္စံုတစ္ခုကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနသကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေနတတ္သည္။

ဘာလို႔ မိုးအုပ္လွ်င္ သူ ေအာ္ျမည္ေနရတာလဲ။ ဘာလို႔ မိုးခ်ိန္းသံၾကားလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ရင္ခြင္ဆီ ေျပးခံုလႈံခ်င္ ရတာလဲ။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လဲလို႔ သူ႔ရာဇဝင္ကို လိုက္ၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ကို ဆြဲလႈပ္လိုက္သလို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဗင္လင္တိုင္းေလးကို စတင္ရရွိခဲ့သည္မွာ ေရႊေမ်ာသမားမ်ားထံမွာျဖစ္ၿပီး အမိရင္ခြင္ထဲမွာ ရင္ခြင္ပိုက္ အေနအထားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မုဆိုးဟာ အေမကို ပစ္လိုက္သည့္ အခ်ိန္ ထိုေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေလးဟာ အေမရင္ခြင္ထဲ ႏို႔စို႔လ်က္ အေနအထားျဖင့္ က်လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ မိုးရာသီ ေန႕တစ္ေန႕မွာ ယင္းေၾကကဲြဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ကို သူၾကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိုးအုပ္တိုင္း သူ႕၏ စိတ္ဒဏ္ရာကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္မွ် ဆိုးရြားသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္သည္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ မေန႔တစ္ေန႔က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ရွိခဲ့သည့္ မိသားစုဘ၀ ရုတ္တရန္ ၿပိဳကဲြရသည္။ အုပ္မိႈင္းမိႈင္း ရာသီဥတု၊ ေသနတ္သံ၊ မိခင္၏ နာက်င္ ညဥ္းတြားသံ၊ ေသြးစက္မ်ား စသည့္ အရာမ်ားကို သူေမ့ပစ္၍ ရမည္မဟုတ္။ သူသာ စကားေျပာတတ္လွ်င္ သူ႔ဘဝ၏ နာက်င္ရဆံုးဟု ေျပာမွာ မလြဲေပ။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထမံသီ ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ လာအပ္ႏွံခဲ့သည့္ ဟိမဝႏၱာဝက္ဝံေလးျဖစ္သည္။ ထိုဝက္ဝံေလးကို အပ္ႏွံသည့္ ရြာထံမွ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သြားယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ဝက္ဝံေလးကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေရွ႕ဖက္ကမ္းမွေနၿပီး ေနာက္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးေနခ်ိန္တြင္ ဆယ္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဝက္ဝံအပ္ႏွံေၾကာင္း လက္မွတ္စသည္တို႔လုပ္ၿပီး ဝက္ဝံကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရင္ခြင္ပိုက္ အေနထားျဖင့္ အပ္ႏွံသည့္ အိမ္မွေန၍ စက္ေလွေပၚသို႔ သယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို ဝက္ဝံေလးဟာ အရိုင္းေကာင္စစ္ျဖစ္ၿပီး လူကိုရန္မူေနတာေၾကာင့္ ပါးစပ္ေပါက္ေလးကို လက္ျဖင့္ ပိတ္ၿပီးေပြ႔ခ်ီခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ေပၚေရာက္ေတာ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ ၿငိမ္သက္လိုက္ပါခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေတာ့ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာအေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ စိတ္ၾကည္ႏူးေနရသည္မွာ ခဏပဲၾကာသည္။ သူ႔ကို သယ္ယူလာၿပီး ေလွေပၚ ေဆာင္ယူခါနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆိပ္ေရာက္ေတာ့ ဝက္ဝံေလးမွာ ထိန္းမရေအာင္လႈပ္ရွားလားခဲ့သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲ ေမ်ာေနခ်ိန္၊ အသက္လု ကူးခတ္ေနခ်ိန္ အခိုက္အတန္႕ ၊ နာက်င္ စိုးရြံ႕ရမႈကို သူေမ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အသင့္ေဆာင္ယူလာသည့္ ဝက္ဝံေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲသို႔ ထည့္ၿပီးေဆာင္ယူခဲ့ရသည္။ ေက်းရြာမွာ ထမံသီေရွ႕တန္းရံုးသို႔ အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ရဆံုး အခ်ိန္မ်ားသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဝက္ဝံေလးမွာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို ၾကည့္လိုက္ တစာစာေအာ္လိုက္ ေတာက္ေလ်ာက္လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တစာစာေအာ္မည္ လိုက္ခဲ့သည္မွာ ေက်းရြာမွေန၍ ထမံသီေရွ႕တန္းစခန္းကိုေရာက္သည့္ အခ်ိန္ထိပါပဲ။

ထိုျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ဆိုတဲ့ အရုိင္းေကာင္ေတြမွာေတာင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမကပဲ နာက်င္ဖူးတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြရွိေၾကာင္း စာဖတ္သူတို႔ နားလည္လက္ခံၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ထိုေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာအေၾကာင္းေျပာျပေနျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ား ေမြးျမဴထားၾကသည့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ အေကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါမွစ၍ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္တစ္ေကာင္လို ေမြးျမဴျခင္းခံထားၾကရသည့္ အေကာင္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ႏွင့္ ဝက္ဝံကဲ့သို႔ အေမရင္ခြင္မွ ခြဲထုတ္ခံထားရသည့္ အေကာင္မ်ားသားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအေကာင္မ်ားအားလံုးသည္ အေမႏွင့္ ကြဲကြာခဲ့ရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ေနရသည့္ အေကာင္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစလိုသည္။ ထုိသုိ႔ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားေနရသည့္ အေကာင္မ်ားကို တစ္ခ်ိဳ႕လူသားမ်ားမွာ ေငြရရွိဖို႔တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ ခိုင္းေစေနသည္မ်ားလည္း စိတ္မေကာင္းၾကားရျမင္ေနရျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားဆိုသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း အျမင့္ဆံုးသက္ရွိမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ခံစားခ်က္အျပင္းထန္ဆုံုးသက္ရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ေလးေလးနက္နက္ေျပာခ်င္တာက အဲဒီ ေတာရိုင္းတရစာၦန္အေကာင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေလးတစ္ခ်က္ပဲ ထားၾကည့္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ မိခင္ႏွင့္ အခြဲခံရလွ်င္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ ငါတို႔ရဲ့ ရင္ေသြးေလးသာ တပါးသူေတြယူသြားၿပီး အလွျပခုိင္းေစေနမည္ဆိုေသာ္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ အေကာင္ေလးေတြကို ခ်စ္တယ္ဆိ္ုၿပီး ကိုယ့္ အနားမွာထားဖို႔ မႀကိဳးစားေစခ်င္ၾကပါနဲ႔။ အစာေရစာေပးရံုနဲ႔ ထိုအေကာင္ေတြရဲ့ စိတ္ခံစားမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဖန္တီးေပးႏိုင္ပါဘူး။ သဘာဝထဲမွာ သဘာဝအတိုင္းႀကီးထြားရွင္သန္ၾကတဲ့ အေကာင္မ်ားကို သဘာဝမွာပဲ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစပါဟု အၾကံျပဳတိုက္တြန္းရင္း။ ။

ေနာ္ေကာင္း (ေကာင္းခန္႕)
သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)

By | 2017-09-08T17:15:26+00:00 September 8th, 2017|Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply