သတင္းေပးပါ ႀကိဳးၾကာ သိုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးၾကာေခၚသံ

ႀကိဳးၾကာငွက္သိုက္တစ္ခုကို ေရနက္ကြင္း၊ နတ္စပါးေတာထဲရွိ ျမက္ကလုံးပင္မ်ားေပၚတြင္ ႀကိဳးၾကာဥ ႏွစ္လုံး ဥထားသည္ကို ကိုေစာမ်ဳိးက လိုက္ျပသည္။ ကိုေစာမ်ဳိးက ထိုႀကိဳးၾကာအသိုက္ကို ၀မ္းေရးအတြက္ ၿမဳံးေထာင္း သြားရာက ေတြ႕ရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿမံဳးေထာင္းသြားရင္းနဲ႔ ဒီအသိုက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ထားတာပါ။အဲဒါနဲ႔ တင္ျမ( သူ႔ ဇနီး) က ဆရာတို႔ ေဟာေျပာပြဲသြားနားေထာင္းရင္းနဲ႔ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေတြ႕ရင္း သတင္းေပးဖို႔ ေျပာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းေပးတာ” ဟု ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ႀကိဳးၾကာငွက္မႀကီးကို ၾကည့္၍ အသက္ ၃၂အရြယ္ရွိ  ကိုေစာမ်ဳိးက ကၽြန္ေတာတို႔အဖြဲ႕ကို  ေျပာသည္။

ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္း ေပၚ ေဒသရွိ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက တစ္ကမာၻလုံးတြင္လည္း မ်ဳိးသုဥ္းမႈ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္ေရ ၅၀၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယင္းငွက္မ်ားကို  ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ရခိုင္ႏွင့္ပဲခူးတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း အေကာင္ေရ ဆယ္ဂဏန္းခန္႔သာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ ကၽြန္း ေပၚေဒသတြင္ အေကာင္ေရ ၂၀၀မွ ၄၀၀ အထိ က်န္ရွိေနသည္ဟု ငွက္ပညာရွင္တို႔က ယူဆထားေသာ္ လည္း အခ်ိန္မိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း မျပဳပါက မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေနၿပီး ဟု ႀကိဳးၾကာထိန္းသိမ္းေရးငွက္ပညာရွင္းတို႔က ႏိုးေဆာ္ေနၾကသည္။

“ဒီဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိ္တ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးခံတပ္၊ ေနာက္ဆုံး ေနရာလိုု႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ ဒါသည္ ႀကိဳးၾကာငွက္ေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ တကယ့္ေနရင္းေဒသျဖစ္သလို အျခားတဖက္မွာလည္း ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးႏိုင္လင္းက ဆိုသည္။ ဦးႏိုင္လင္းသည္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ႀကိဳးၾကာငွက္အပါ၀င္ အျခားမ်ုိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ားသည္ ေရစပ္စပ္ရွိေသာ လယ္ကြင္း၊ ကိုင္းေတာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ အသိုိက္ျ ပဳလုပ္၊ ေနထိုင္္က်က္စားေလ့ ရွိသည္။ ျမက္ရိုင္းေတာမ်ားတြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအသိုက္ျပဳလုပ္၍ က်န္သည့္  ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူတို႔၏ စပါးစိုက္ခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္သာ အသိုက္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အသိုက္မ်ားႏွင့္ ဥမ်ားမွာ လယ္သမားတိုို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈကို ခံေနရပါသည္။

အျခားၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ သူတိုု႔၏ ေနရင္း ေဒသမ်ားကို ငါးကန္၊ ပုဇြန္ကန္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ား အလြန္အကၽြံသုံးစြဲေနျခင္း၊ သားငွက္တိရစာၦန္မ်ားကို အဆိပ္ခ် ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ဖမ္းဆီး စား ေသာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ သဘာ၀ႏွင့္ လူူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ေတာမီး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ၊ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ား တိမ္ေကာလာျခင္း၊ ငွက္မ်ားကို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား အျဖစ္ ေမြးျမဴးလာျခင္း စသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

“ႀကိဳးၾကာေတြ မ်ဳိးသုဥ္းလာတာ အဓိကျပသနာ က သူတိုိ႔ အသိုက္ေတြ ဖ်က္စီးခံရ တယ္။ ေနရင္း ေဒသေတြ ပ်က္စီးတယ္။အဓိက က အသိုက္ေတြကို မဖ်က္ဆီးပဲနဲ႔ လယ္သမာေတြကို ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္ ေစခ်င္တာပါပဲ” ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) က ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ႀကိဳးၾကာအသိုက္ႏွင့္ဥမ်ားကို မဖ်က္ဆီးဘဲ ပူးေပါင္းေသာ ေဒသခံကို ႀကိဳးၾကာအသိုိက္သတင္းေပးပါ က ဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စပါးခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးခင္းတို႔၏ တန္းဖိုးမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ကို သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ မအူပင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ ငံအစီအစဥ္) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္လို အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ မေနသင့္ဘဲ ယင္းတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ ၾက ရာတြင္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ႀကိဳးၾကာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးသမားတို႔က တိုက္တြန္းေနပါသည္။

ငါးႀကီးဂရက္ေက်းရြာသူ၊ အသက္၃၉ႏွစ္အရြယ္ မျမယဥ္က ဗုဒၶဘာသာအယူအဆအရ ႀကိဳးၾကာငွက္ သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့၍ မသတ္ပါဟု ဆိုပါသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆ မ်ားႏွင့္ ဓေလ့အစြဲမ်ား ရွိၾကသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ႀကိဳးၾကာငွက္ကို ေရမန္းေကာင္ ဟူ၍ ေခၚသလို ႀကိဳးၾကာေရာက္သည့္ အရပ္ကို ေရႀကီးသည္ဟူ၍လည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ႏွင့္ဥမ်ားကို ဖ်က္ဆီးလွ်င္လည္း မေကာင္းေသာ ကံမ်ား က်ေရာက္တတ္သည္ဟူေသာ အယူအဆလည္းရွိသည္။

ခ်စ္စရာဓေလ့မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႀကိဳးၾကာမ်ား အုပ္စုလိုက္က်ခ်ိန္၌ ႀကိဳးၾကာႏွစ္ေကာင္ကို အလယ္တြင္ ထား၍ က်န္အေကာင္မ်ားက ေဘးမွ ၀န္းရံထားၿပီး အလယ္ႏွစ္ေကာင္ က, ေနပါလွ်င္ ႀကိဳးၾကာမဂၤလာေဆာင္သည္ဟု ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔အတြက္ ဆန္ေရစပါးေကာင္မြန္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူၾကသည္။ ယင္းအျပင္ မိမိလယ္ကြက္ထဲ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ျပဳလုပ္ပါကလည္း စပါးအထြက္ ေကာင္း သည္ ဓေလ့မ်ားရွိသည္။

ငါးႀကီးဂရက္ေက်းရြာသား၊ အသက္၆၇ႏွစ္အရြယ္ဦးစိန္ထြန္းက သူ႔အသက္၂၀ေက်ာ္အရြယ္ကထက္ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ားသည္  ေလးပုံလွ်င္ တစ္ပုံခန္႔ပင္ ရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မည္ဟု ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ား ရွားပါးလာပုံကို သတိေပးသည္။ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ားသည္ ဦးစိန္ထြန္း၏ မအူပင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရြာအနီးစပ္မ်ားတြင္သာ တျဖည္းျဖည္းရွားပါး လာသည္မဟုတ္။ တစ္ကမာၻလုံးတြင္လည္း တျဖည္းျဖည္း အေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းလာေနလ်က္ရွိသည္ဟု The IUCN Red List of Threatened Species စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ားသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လုနီးပါးမ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၁၈ႏွစ္ အၾကာတြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္၍ မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္က်ေ ရာက္ ႏိုင္ေသာမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

သာဓကတစ္ခုမွာ  ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီသည္ ယခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ ၀န္းက်င္၌ တစ္ေကာင္မွ် မရွိေတာ့သည္အထိ မ်ဳိးျပဳတ္သြားခဲ့သည္။ထိုျဖစ္ရပ္မွာ ႀကိဳးၾကာတို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ား၊ က်က္စားရာေနရာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသလို အသိုက္ႏွင့္ ဥမ်ားလည္း လယ္သမား တို႔က ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ကေ မာၻဒီးယားႏိုင္ငံက မွာယူၿပီး ေဒသခံလယ္သမားမ်ားကို အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ကာ သဘာ၀ေန ရင္းႀကိဳးၾကာ ငွက္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္း ေမြးျမဴးေနရၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမည္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ဳိးစိတ္ကို အဂၤလိပ္လို Sarus Crane ဟူ၍ ေခၚၿပီး သိပၸံနာမည္မွာ Grus Antigone ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းမဲႏွင့္ ကညာႀကိဳးၾကာ ဟူ၍လည္း ေနာက္(၂)မ်ဳိးရွိၿပီး ကညာႀကိဳးၾကာမွာ လုံး၀မ်ဳိးသုဥ္းသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႀကိဳးၾကာေခါင္းမဲမွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ႀကိဳးၾကာကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္းတိရ စာၦန္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည္။ယင္းစာရင္း၀င္ေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ သတ္ ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္းကို ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးဥပေဒ(၁၉၉၄)၏ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ (၇)ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ (၅၀၀၀၀) အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္းမလွကၽြန္းေတာရိုင္းတိရစာၦန္းေဘးမဲ့ေတာေတာအုပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

ႀကိဳးၾကာငွက္သိုက္ လုိက္လံျပသေသာ အေခ်ာရြာသားဦးေစာမ်ဳိးက ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ားသည္ ရွားပါးငွက္မ်ား ျဖစ္သည္ကို သိထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္ကို မသိပါဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးလာေသာ ေလွကို ေလွာ္ခပ္လ်က္ ေျပာသည္ ။ထို႔အျပင္ကၽြန္ ေတာ္တို႔ အျပန္ခရီးတြင္ သူ႔ေလွကို ေလွာ္ခပ္လ်က္-

“ဆရာတိုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္က အာမခံပါတယ္။ ရြာအနီးနားနဲ႔ (ကၽြန္ေတာ္) သိတဲ့ လူေတြကို ႀကိဳးၾကာ အသိုက္ေတြ႕ရင္း  သတင္းေပးဖို႔၊ ႀကိဳးၾကာေတြ မဖ်က္ဆီးဖို႔ကို ေျပာေပးပါမယ္”

ဇင္မင္းထြန္း
Communications Assistant
WCS Myanmar

By | 2017-08-25T11:03:37+00:00 August 25th, 2017|Upper Ayeyawady, Wildlife, Ayeyawady River, Birds, Threats, WCS Myanmar|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply