ရိုးမထဲက ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ

က်ိႏၱလီေခ်ာင္းနံေဘးက ေဘးမဲ့ေတာ၏ ကင္းစခန္းသုိ႔ စက္ေလွဆိုက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ပင္ ေတာ၊ေတာင္တိုို႔၏ ရနံ႔ သစ္မ်ားကို ရႈရွိဳက္ေနရၿပီ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွ တဲသုံး၊ ေလး လုံးျဖင့္ စခန္းကို ေခ်ာင္းကမ္းစပ္က ျမင္ ေန ရ သည္။ ေဘးပတ္လည္မွာေတာ့ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြက စိမ့္ညိဳ၍ ၀န္းရံထားလ်က္။ ဂြၿမိဳ႕မွ ရတနာၿမိဳင္ေက်း ရြာသို႔ ကားျဖင့္ ၃၃မိုင္။ ယင္းေက်းရြာမွ သည္ကင္းစခန္းသို႔ ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ စက္ေလွျဖင့္္ ၁၃မိုင္ စီးရၿပီး လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စခန္းခ်မည့္ ေဘးမဲ့ေတာအစပ္ကို ေရာက္ပါၿပီ။

https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/posts/1585411858218362

ဤေနရာကား အနီးဆုံး ေက်းရြာႏွင့္ပင္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ကြာေ၀းသည္။ ကင္းစခန္းက ေဘးမဲ့ေတာႀကီး၏ နယ္နိမိ တ္အစတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကင္းစခန္းနာမည္မွာ ႀကိိမ္ခါးခုံကင္းစခန္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ ေတာႀကီး၏ ကင္းစခန္း သုံးခု အနက္ တစ္ခုပါ။ ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာကို လြယ္လြယ္ကူကူ အ၀င္ႏိုင္ဆုံး ျဖစ္သည့္ က်ိႏၱလီေခ်ာင္း နံေဘးမွာ ေဆာက္လုုပ္ထားသည္။

ေဘးမဲ့ေတာ ေတာင္ဘက္ျခမ္း တစ္ခုလုံးကို သည္ေခ်ာင္းရိုးက စီးဆင္းေနသည့္အတြက္ ေခ်ာင္းရိုးကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္ပါက ေတာင္ဘက္ျခမ္းကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ ကင္းစခန္းအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သည္လိုအေရးႀကီးေသာ အျခားကင္းစခန္းႏွစ္ခုမွာ ဘုိကေလး ကင္းစခန္းႏွင့္ က်ားေခ်ာင္း ကင္းစခန္းျဖစ္ပါသည္။

ဤကင္းစခန္းသုံးခုမွတစ္ဆင့္ ထိုဆင္ေဘးမဲ့ ေတာတြင္ အဓိက က်က္စားေသာ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာသားငွက္တိရစာၦန္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဤေဘးမဲ့ေတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရာ ပထမဦးဆုံး သဘာ၀နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟု ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘး မဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္း၀င္းက ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တာက ဒီေဘးမဲ့ေတာဟာ ဆင္ေတြအတြက္ တကယ့္ကို အေရးႀကီးတယ္၊ ျမန္မာ့ေတာဆင္ရိုင္းေတြကို ဒီလိုသာ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ျမန္မာေျမေပၚမွာ မ်ဳိးသုဥ္းၿပီး၊ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တျခားေသာ ရွားပါးသားငွက္တိရစာၦန္ေတြအတြက္လည္း ဒီေဘးမဲ့ေတာဟာ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိေစခ် င္တာဘဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

ဤေဘးမဲ့ေတာတြင္ ရွားပါးျမန္မာ့ေတာဆင္ရိုင္း၊ အင္းက်ား၊ ေျပာင္ အပါအ၀င္ ႏိုိ႔တိုက္သတၱ၀ါ (၄၀) မ်ဳိး၊ ကုန္းေနေရေနႏွင့္ တြားသြားသတၱ၀ါ (၆၃)မ်ဳိး၊ လိပ္ျပာ (၂၆)မ်ဳိး၊ ေရခ်ဳိငါး (၂၈) မ်ဳိးႏွင့္ အင္းဆက္ (၁၂) မ်ဳိး က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ သဘာ၀ ေပါက္ပင္မ်ားအျဖစ္ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပ်ဥ္းမ၊ ကသွ်စ္ အပါအ၀င္ သစ္မ်ဳိး (၇၆) မ်ဳိး၊ သစ္ခြ (၁၁)မ်ဳိး၊ ၀ါး (၉) မ်ဳိး၊ ႀကိမ္ (၄) မ်ဳိးႏွင့္ ပရေဆးပင္ (၄၇) မ်ဳိး ေပါက္ေရာက္ေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာသည္ အၿမဲစိမ္းေတာေဂဟစနစ္ျဖစ္ၿပီး ခရင္၀ါးေတာႀကီးမ်ားသည္ ဧရိယာ၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ေဘးမဲ့ေတာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ႀကံခင္း၊ ျမန္ေအာင္၊ အဂၤပူ၊ ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ဆက္စပ္ရွိေနၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။ ေဘးမဲ့ေတာကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရာ သဘာ၀နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ စတင္သတ္ မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ ဧက ေလးသိန္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ ႀကိမ္ခါးခုံကင္းစခန္းတြင္ ရွိေနစဥ္ တစ္ေန႔က်ိႏၱလီေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာ က္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းသို႔သုေတသနျပဳေရးအတြက္ ၈မိုင္ ခန္႔ သြားခဲ့ၾကသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕၏ စက္ေလွ ၃ စီးမွာ ေရစီးၾကမ္းေသာ၊ ေရတိမ္ေသာ ေခ်ာင္းရိုးေနရာမ်ားတြင္ ဆင္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ က်ားေအာ္ေခ်ာင္း၊ ၾကက္လႊတ္ေခ်ာင္း၊ လိပ္ရုပ္ေခ်ာင္း၊ ေရၾကမ္းႀကီးေခ်ာင္း၊ ဖိုးပုံေခ်ာင္း စသည္႔ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ဤသို႔ နာမည္တြင္လာၾကသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားလည္း အသီးအသီးရွိၾကသည္။

ရခိုင္ရိုမဆင္ေဘးမဲ့ေတာ၏ တည္ရွိပုံက ေတာေတြ ျမင့္သည္။ ေတာင္ေတြ မတ္ေစာက္သည္။ ေခ်ာင္းရိုးေျမာင္းရိုးထူထပ္သည္။ ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း ေက်ာက္တုံး၊ ေက်ာက္ဆိုိင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၾကမ္းသည္။ သဲၾကမ္းသည္။ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲ့ေသာ ေဘးမဲ့ေတာ ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေဘးမ့ဲေတာ၏ အတြင္းပိုင္းကို သြားမည္ဆိုိလွ်င္ ဤေခ်ာင္းရိုးေျမာင္းရိုးမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရသည္။

သည္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္ရိုင္းထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဦးေစာထူးသာဖိုးက ေတာျမင့္မ်ားႏွင့္ ဝါးေတာမ်ားကို လက္ညိဳးထိုးကာ ဤေဘးမဲ့ေတာသည္ သဘာ၀၊ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား ကိုက ဆင္ေတြ လုံး၀ က်က္စားေသာ ေဒသ၊ ဆင္ေတြအတြက္ အထိအခိုက္လည္း အလြန္ေလ်ာ့နည္း ေသာ ေဒသ၊ ေဘးမဲ့ေတာ တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ဆင္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေဒသ၊ သစ္ေတာခုတ္ထြင္မႈ လည္း မရွိေသးသည့္ ေဒသ၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးမႈ မရွိေသးေသာ ေဒသ အျဖစ္ ရွင္း ျပသည္။

ဦးေစာထူးသာဖိုးသည္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တြင္ အႀကီးတန္း ညိွႏႈိင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ ဤေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။

ဆယ့္ငါးဦးခန္႔ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တိုို႔အဖြဲ႕သည္ သြားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ သားငွက္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေျခရာမ်ား၊ မစင္မ်ားကို မွတ္တမ္းယူသူ၊ ယူ၍ သုေတသနျပဳလုပ္သူက ျပဳလုပ္၍ သြားၾကသည္။

ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္ရိုင္း အေကာင္ေရ ၁၀၀ ခန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕က်က္စားၾကသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သိပၸံနည္းက်ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမဟုတ္ေပ။ ယခုအခ်ိန္ထိ သိပၸံနည္းက် မေကာက္ယူႏိုင္ေသးေပ။ ဦးေစာထူးသာဖိုးကေတာ့ သိပၸံနည္း က်စာရင္း ေကာက္ယူေရးကို ယခုလို ရွင္းျပသည္။

ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်က္စားသည္ကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ လာမည့္ ႏွစ္ေတြအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု သူက ေျပာသည္။ ပထမအဆင့္ ဆင္ပ်ံ႕ႏွံက်က္စား ေသာ ေနရာမ်ားအားလုံးကို သိၿပီးလွ်င္ ဆင္ေကာင္ေရ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကို ဆက္လက္ သုေတသနျပဳ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧက ၄သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဤေဘးမဲ့ေတာတြင္ အဖြဲ႕ငယ္ေတြ မ်ားစြာျဖင့္ တစ္ျပိဳက္နက္ သုေတသနျပဳရမည္။ ၁၄ ရက္အတြင္း ဧရိယာတစ္ခုလုံးကို စာရင္းေကာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ သုေတသနကို သုံးလအတြင္း ငါးႀကိမ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေလ့လာမယ့္ ဆင္စာရင္းေကာက္တဲ့ လုပ္ငန္းက ဆင္ရဲ႕ မစင္ကေန မ်ဳိးရိုဗီဇ ခြဲျခားတဲ့ နည္းလမ္း (DNA Analysis) နဲ႔ တစ္ေကာင္ခ်င္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္မစင္ေတြကို ျပည္ပကို ပို႔ၿပီးေတာ့ ခြဲျခားရမယ္။ ကုန္က်စရိတ္ကလည္း အလြန္မ်ားပါတယ္။ ယခုလက္႐ွိအေျခအေနအရ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးကိုဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနရလို႔ လာမယ့္ ၄-၅-၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ဦးေစာထူူးသာဖိုးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ က်က္စားေနၾကေသာ ဆင္၊ ေျပာင္ အပါအ၀င္ ရွားပါးသား ငွက္တိရစာၦန္မ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာေနရၿပီဟု ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္း၀င္း ကေျပာသည္။ ဤေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အထူးသျဖင့္ ဂြေခ်ာင္းႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ ေတာႏွင့္ ေတာင္ညိဳႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ဤေဘးမဲ့ေေတာမွာလည္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ႀကံခင္း၊ ျမန္ေအာင္၊ အဂၤပူ၊ ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔က မုဆိုိးမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ ေတာဆင္ရိုင္းအပါအ၀င္ အျခားသားငွက္မ်ားကို အမဲလိုက္ျခင္းမ်ား၊ အဆိပ္ခ် ငါးဖမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ေနရၿပီ “အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျပသနာက အမဲလိုက္တာ”ဟု ဦးစန္း၀င္းက ေျပာသည္။
ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၀န္ထမ္းအင္အားမွာ ၈၁ ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၂၅ ဦးခန္႔သာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကင္းလွည့္၀န္ထမ္းမွာ ၁၅ ဦး ခန္႔သာ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းအင္အား အလြန္နည္းၿပီး မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဦးစန္း၀င္း က ဆိုသည္။

သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဒသတြင္း႐ွိေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံကင္းသား ၁၁ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား၍ ဝန္ထမ္းတို႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္းျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)က ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကင္းလွည့္၀န္ထမ္း (Rangers- ရိန္ဂ်ားမ်ား)မ်ား စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ေဘးမဲ့ေတာဧ၇ိယာ တစ္ခုလုံးကို ကင္းလွည့္ရန္ အဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕၊ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာအခါ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ၇ဦး-၈ ဦး ခန္႔ျဖင့္သာ တစ္လလွ်င္ ရက္ ၂၀ ခန္႔ ကင္းလွည့္ၾကရ သည္ဟု ရိန္ဂ်ားမ်ားက ေျပာသည္။

သုိ႔အတြက္ ေတာထဲတြင္ မုဆိုးမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ မုဆိုးမ်ားမွာ ၁၈ ေယာက္ – အေယာက္ ၂၀ အင္အားရွိၿပီး အမဲလိုက္ေခြးအုပ္မ်ား၊လွံမ်ား၊ ေသနတ္မ်ားလည္း ပါလာသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ရိန္းဂ်ားမ်ားက ေျပာသည္။

သာဓကအားျဖင့္ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား ကင္းလွည့္ရာ မုဆိုးမ်ား၏ ၾကပ္စင္မ်ား၊ တဲမ်ား ၊ တူးမီးေသနတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ မုဆိုးမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဘးမဲ့ေတာ၏ ပတ္၀န္းက်င္ရြာ အခ်ဳိ႕တြင္ ေျပာင္သား ေရာင္းခ်ေနသည္ကို လည္း ေတြ႕ရၿပီး ယင္းတို႔သည္ မုဆိုးမ်ား အမဲလိုက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဘးမဲ့ေတာဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

ဤသိုိ႔ အေျခအေနမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုိးျမွင့္ ခန္႔ထားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးကင္းစခန္း မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ကင္းလွည့္္ထိန္းသိမ္းေရးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တိုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္သည္ဟု ေဘးမဲ့ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ေျပာသည္။ ကင္းလွည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပး၇န္လည္း လိုအပ္သည္ ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။
ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာရွိ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ေနရသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏို င္ငံအ ႏွံ႕အျပားရွိ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားသည္လည္း တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ေကာင္ႏႈန္းသတ္ျဖတ္ခံေနရသည္ဟု ျမန္မာ့ေတာဆင္ရိုင္း ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ေျပာသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမွာ ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ရိုးမေဘးမဲ့ေတာသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရင္ဆိုိင္ေနရေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ပါက သဘာ၀အေျချပဳခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည္။ ေတာ၊ ေတာင္ထဲ သဘာ၀ေလ့လာေရး ခရီးသြားႏိုင္မည္။ သားငွက္မ်ဳိးစုံကို ေလ့လာႏိုင္မည္။ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ မည္။ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္။ ေဒသခံေတြ အတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ္မည့္ဟု ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစန္း၀င္း က ေျပာသည္။

သည္ေဘးမဲ့ေတာထဲ ဆင္သုေတသလုပ္ေနသည့္ ဦးေစာထူးသာဖိုးက “ဒီေဘးမဲ့ေတာဟာ ဆင္ေတြ အတြက္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ေနရင္းေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာကို အေရးတႀကီးထိန္းသိိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/km_6.2.18
http://www.moi.gov.mm/npe/km/

(ေၾကးမုံတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

By | 2018-03-28T15:10:39+00:00 March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply