လိပ္ပါးနီ (သို႔) အေမရိကန္လိပ္ ႏွင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ လႊမ္းမိုးမွဳအႏၱရာယ္

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ တင္သြင္းလာျခင္း (သို႔) မေတာ္တဆ ဝင္ရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမ်ိဳးစိတ္သည္ မိမိေနရင္းေဒသ ျပင္ပ၌ပင္ ေကာင္းစြာမ်ိဳးပြား ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မဟုတ္ပဲ အျခားေဒသမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံေဒသမ်ား၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ အျခားေဒသတစ္ခုမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္အားလံုးသည္ အႏၱရာယ္ရွိျပီး မိမိေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိရေသာ တလားဗီးယား ငါးအမ်ိဳးအစားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ျပီး လူတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေပးသည္ မွန္ေသာ္လည္း [...]

By | 2018-05-23T11:42:56+00:00 May 23rd, 2018|TSA, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

Ayeyawady dolphin population grows to 76

A SURVEY in February has found that there are now 76 Ayeyarwady dolphins in the conservation areas of the Ayeyarwady River, an increase from 69 found in the last survey. Ayeyawady dolphins are a critically endangered species. Seven new dolphins, including two babies, were spotted by conservationists from the Fisheries Department and the Wildlife Conservation [...]

Vultures or Magnificent Clean Flyers

As The Myanmar literature itself is now more than 1000 years old, it is no wonder that the language is rich in proverbs, maxims and sayings. As a rule, Myanmar people tend to illustrate many sayings and proverbs in their daily conversation, and these customs have been handed down from generation to generation in Myanmar. [...]

Press Release of Myanmar Elephant Conservation Action Plan (MECAP)

The government takes decisive action to ensure future of Myanmar’s elephants Naypyitaw (15th-16th February 2018) The Myanmar Elephant Conservation Action Plan (known as the MECAP) was launched today at a ceremony in Nay Pyi Taw. The MECAP will guide efforts by the Government, civil society, wildlife biologists and conservationists to create the social, economic, [...]

By | 2018-02-19T14:07:39+00:00 February 19th, 2018|FFI, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသမေပးႏိုင္ေသာ ေတာေကာင္ေတြရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား

သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္ၾကသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမက၊ စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ရႏိုင္ေပသည္။သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ [...]

By | 2017-09-08T17:15:26+00:00 September 8th, 2017|Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

သတင္းေပးပါ ႀကိဳးၾကာ သိုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးၾကာေခၚသံ

ႀကိဳးၾကာငွက္သိုက္တစ္ခုကို ေရနက္ကြင္း၊ နတ္စပါးေတာထဲရွိ ျမက္ကလုံးပင္မ်ားေပၚတြင္ ႀကိဳးၾကာဥ ႏွစ္လုံး ဥထားသည္ကို ကိုေစာမ်ဳိးက လိုက္ျပသည္။ ကိုေစာမ်ဳိးက ထိုႀကိဳးၾကာအသိုက္ကို ၀မ္းေရးအတြက္ ၿမဳံးေထာင္း သြားရာက ေတြ႕ရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ၿမံဳးေထာင္းသြားရင္းနဲ႔ ဒီအသိုက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ထားတာပါ။အဲဒါနဲ႔ တင္ျမ( သူ႔ ဇနီး) က ဆရာတို႔ ေဟာေျပာပြဲသြားနားေထာင္းရင္းနဲ႔ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေတြ႕ရင္း သတင္းေပးဖို႔ ေျပာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းေပးတာ” ဟု ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ႀကိဳးၾကာငွက္မႀကီးကို ၾကည့္၍ အသက္ ၃၂အရြယ္ရွိ  ကိုေစာမ်ဳိးက ကၽြန္ေတာတို႔အဖြဲ႕ကို  ေျပာသည္။ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္း ေပၚ ေဒသရွိ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက တစ္ကမာၻလုံးတြင္လည္း မ်ဳိးသုဥ္းမႈ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္ေရ [...]

Grave concern over the future of Myanmar’s wild elephants as skin trade targets mothers and calves

YANGON (8th August, 2017): On World Elephant Day, national and international conservation organisations expressed grave concern about the plight of Myanmar’s declining wild elephant population following a surge in demand for their skin. “Unlike ivory poaching, which targets tusked males, the sudden increase in the demand for skin means the killing is indiscriminate with mothers [...]

By | 2017-08-11T17:01:27+00:00 August 11th, 2017|FFI, Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

တန္ဖိုးကိုသိၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာဆက္လုပ္သင့္သလဲ

“ဇူလိုက္လ (၂၉) ရက္ေန႔ကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 2010 ခုႏွစ္ စိန္႔ပီတာစပတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ေသာ က်ားထိပ္သီးညီလာခံတြင္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။” ထိုစာပိုဒ္ေလးကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ျဖင့္ သာမာန္အမွတ္တရေန႔တစ္ေန႔ဟုသာ ထင္ရမည္သာ … သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသည့္ အတုိင္းပါပဲ။ စိန္႔ပီတာစတ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးတစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေန႔ဟာဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေပါ့။ သိပ္မထူးျခားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ျမင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာဖတ္သူတို႔ စိတ္အေျခအေန တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သိပ္မထူးဆန္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ က်ားမ်ား ေနထိုက္က်က္စားရာ ဧရိယာစုစုေပါင္းရဲ့ (၉၃%) ဟာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးကုန္ပါၿပီ။ ဧရိယာခ်ည္းပ်က္စီးကုန္တာလားဆိုေတာ့ [...]

By | 2017-07-31T15:12:45+00:00 July 31st, 2017|Wildlife, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day)

က်ားမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (Endangred species) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ) က်ားအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္ေရ (၂၅၀၀)ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသ (၄၂) ခုတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားေကာင္ေရစုစုေပါင္း (၂၁၅၄)ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ေနရင္းေဒသဟု ေခၚဆိုရာ၌ ၎ေဒသတြင္ လက္ရွိက်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားေနၿပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိရမည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမ (၂၅)ေကာင္ေက်ာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားျခင္းခံရပါမည္၊ ၎အျပင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမအေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေနရင္းေဒသ (၄၂)ခုတြင္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ စားက်က္ေျမႏွစ္ခုမွာ ဆံုးရံွဳးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ားမ်ားက်က္စားေသာနယ္ေျမဟု [...]

တာခ်ီလိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ျမန္မာ-ထိုုင္းနယ္စပ္၊ တာခ်ီလိတ္-တာေလ လမ္းမေပၚရွိ မယ္ယန္္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားသည့္ က်ားေသတစ္ေကာင္ကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ဇူလိုင္လ ၉ရက္ က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီဌာနက သတင္းရရွိသည္။ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္မွာ အေလးခ်ိန္(၁၂၅) ကီလိုရွိၿပီး အၿမီးမွ ဦးေခါင္းႏွာဖ်ားအထိ ၈ ေပ ၈လက္မ၊ ခါးလည္လုုံပတ္ ၃ေပ ၁၀လက္မ၊ အျမင့္ ၂ေပ ၄ လက္မ ရွိသည့္ က်ားထီးတစ္ေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မယ္ယန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔  ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တာခ်ီလိတ္မွ က်ဳိင္းတုံ သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာက ယာဥ္ေနာက္ခန္းတြင္ အဆိုပါက်ားေသကိုု ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါက်ားေသကို သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဦးၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ [...]

By | 2017-07-10T14:25:16+00:00 July 10th, 2017|Mammals, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments