တာေကာ္သံလြင္တံတားမွသည္ …လင္းတငွက္မ်ားရွိရာသုိ႔

လိပ္သုေတသနလုပ္ရန္ Global Mapper မွ သံလြင္ျမစ္၏ ပထဝီဝင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အ ေနအထားကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ စိတ္လြန္း၊က်ဥ္းလြန္းေနေသာ ကြန္တုိမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမင့္္မား ေသာေတာင္ တန္း၊ ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွျဖတ္စီးေနေသာ ျမစ္တစင္းပါလားဆုိသည္ကုိသိ လုိက္သည္။ ဤ သုိ႔ေသာအ ေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကုိ ဒု႒ဝတီျမစ္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ေရႊလီ ျမစ္အထက္ပုိင္းေတြ႕ႀကဳံခဲ့သျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ညာမွ သည္ ျမစ္ဝအထိမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်စုံဆင္းႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ Design Printing Services တဖန္ Co., LTD.ထုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေျမပုံ စာ အုပ္တြင္ပါေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမပုံကုိ ျဖန္႔ ၾကည့္ လုိက္ ျပန္ရာျမစ္ညာမွေအာက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ ေလာက္ကုိင္၊ ကြမ္းလုံ၊ တန္႔ယန္း၊ မုိင္းရႈး၊ ကြန္ဟိန္း၊ တာေကာ္၊ က်ိဳင္း ခမ္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ တာဆန္း၊ ဖါးေဆာင္း၊ ဖါပြန္၊ ၿမိဳင္ [...]

By | 2018-01-02T14:31:14+00:00 January 2nd, 2018|Wildlife, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments

Population density estimates and conservation concern for clouded leopards Neofelis nebulosa, marbled cats Pardofelis marmorata and tigers Panthera tigris in Htamanthi Wildlife Sanctuary, Sagaing, Myanmar

The clouded leopard Neofelis nebulosa is a potent ambassador species for conservation, occurring from the Himalayan foothills eastwards to Indochina, between which Myanmar is a biogeographical land bridge. In Myanmar's Northern Forest Complex, the species co-occurs with the tiger Panthera tigris, leopard Panthera pardus, marbled cat Pardofelis marmorata, golden cat Catopuma temminckii and leopard cat [...]

By | 2017-11-28T17:30:55+00:00 November 28th, 2017|FFI, Mammals, WCS Myanmar|0 Comments

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသမေပးႏိုင္ေသာ ေတာေကာင္ေတြရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား

သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္ၾကသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမက၊ စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ရႏိုင္ေပသည္။သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ [...]

By | 2017-09-08T17:15:26+00:00 September 8th, 2017|Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

သတင္းေပးပါ ႀကိဳးၾကာ သိုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးၾကာေခၚသံ

ႀကိဳးၾကာငွက္သိုက္တစ္ခုကို ေရနက္ကြင္း၊ နတ္စပါးေတာထဲရွိ ျမက္ကလုံးပင္မ်ားေပၚတြင္ ႀကိဳးၾကာဥ ႏွစ္လုံး ဥထားသည္ကို ကိုေစာမ်ဳိးက လိုက္ျပသည္။ ကိုေစာမ်ဳိးက ထိုႀကိဳးၾကာအသိုက္ကို ၀မ္းေရးအတြက္ ၿမဳံးေထာင္း သြားရာက ေတြ႕ရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ၿမံဳးေထာင္းသြားရင္းနဲ႔ ဒီအသိုက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ထားတာပါ။အဲဒါနဲ႔ တင္ျမ( သူ႔ ဇနီး) က ဆရာတို႔ ေဟာေျပာပြဲသြားနားေထာင္းရင္းနဲ႔ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေတြ႕ရင္း သတင္းေပးဖို႔ ေျပာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းေပးတာ” ဟု ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ႀကိဳးၾကာငွက္မႀကီးကို ၾကည့္၍ အသက္ ၃၂အရြယ္ရွိ  ကိုေစာမ်ဳိးက ကၽြန္ေတာတို႔အဖြဲ႕ကို  ေျပာသည္။ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္း ေပၚ ေဒသရွိ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက တစ္ကမာၻလုံးတြင္လည္း မ်ဳိးသုဥ္းမႈ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္ေရ [...]

Grave concern over the future of Myanmar’s wild elephants as skin trade targets mothers and calves

YANGON (8th August, 2017): On World Elephant Day, national and international conservation organisations expressed grave concern about the plight of Myanmar’s declining wild elephant population following a surge in demand for their skin. “Unlike ivory poaching, which targets tusked males, the sudden increase in the demand for skin means the killing is indiscriminate with mothers [...]

By | 2017-08-11T17:01:27+00:00 August 11th, 2017|FFI, Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

တန္ဖိုးကိုသိၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာဆက္လုပ္သင့္သလဲ

“ဇူလိုက္လ (၂၉) ရက္ေန႔ကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 2010 ခုႏွစ္ စိန္႔ပီတာစပတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ေသာ က်ားထိပ္သီးညီလာခံတြင္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။” ထိုစာပိုဒ္ေလးကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ျဖင့္ သာမာန္အမွတ္တရေန႔တစ္ေန႔ဟုသာ ထင္ရမည္သာ … သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသည့္ အတုိင္းပါပဲ။ စိန္႔ပီတာစတ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးတစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေန႔ဟာဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေပါ့။ သိပ္မထူးျခားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ျမင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာဖတ္သူတို႔ စိတ္အေျခအေန တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သိပ္မထူးဆန္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ က်ားမ်ား ေနထိုက္က်က္စားရာ ဧရိယာစုစုေပါင္းရဲ့ (၉၃%) ဟာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးကုန္ပါၿပီ။ ဧရိယာခ်ည္းပ်က္စီးကုန္တာလားဆိုေတာ့ [...]

By | 2017-07-31T15:12:45+00:00 July 31st, 2017|Wildlife, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day)

က်ားမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (Endangred species) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ) က်ားအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္ေရ (၂၅၀၀)ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသ (၄၂) ခုတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားေကာင္ေရစုစုေပါင္း (၂၁၅၄)ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ေနရင္းေဒသဟု ေခၚဆိုရာ၌ ၎ေဒသတြင္ လက္ရွိက်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားေနၿပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိရမည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမ (၂၅)ေကာင္ေက်ာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားျခင္းခံရပါမည္၊ ၎အျပင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမအေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေနရင္းေဒသ (၄၂)ခုတြင္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ စားက်က္ေျမႏွစ္ခုမွာ ဆံုးရံွဳးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ားမ်ားက်က္စားေသာနယ္ေျမဟု [...]

ေရႊစက္ေတာ္တြင္ ယမန္ႏွစ္က ျခံေလွာင္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ၾကယ္လိပ္ အေကာင္ ၁၅၀ ကို ယေန႕ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၈ ရက္မွာ ၁ႏွစ္တိတိျပည့္သြားခ်ိန္တြင္ ၿခံဖြင့္လႊတ္ေပး

By | 2017-07-25T12:34:50+00:00 July 25th, 2017|Reptiles, TSA, WCS Myanmar|0 Comments

ဧရာ၀တီတိုိင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၇၀)ခန္႔တြင္ ရွားပါးႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဟာေျပာမည္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာေပါင္း (၇၀)ခန္႔တြင္ ရွားပါးႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဟာေျပာမူမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၏ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အိမ္မဲၿမိဳ႕ နယ္ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၇၀ခန္႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ မိန္းမလွကၽြန္းေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာက တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မအူပင္တကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီဌာန ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တိုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ယင္းေဒသတြင္ ပ်ံႏွံေနထုိင္ၾကေသာ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းနုိင္ေရး ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းမလွကၽြန္းေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေဇာ္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။ “သူတိုိ႔က်င္လည္က်က္စားတဲ့ ေက်းရြာအနီးပတ္၀န္းက်င္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကထိန္းသိမ္းေရးေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုိင္ပါ၀င္လာဖို႔ အသိပညာေပးေဟာေျပာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြ အသိပညာတိုးလာေအာင္ ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ရတယ္၊ ဘယ္လိုဥပေဒေ တြနဲ႔ ကာကြယ္ထားတယ္။ဥပေဒအရ ဘယ္လိုကာကြယ္ထားသလဲဆိုရာမွာ [...]

By | 2017-07-17T12:12:54+00:00 July 17th, 2017|Upper Ayeyawady, Birds, Reptiles, WCS Myanmar|0 Comments

တာခ်ီလိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ျမန္မာ-ထိုုင္းနယ္စပ္၊ တာခ်ီလိတ္-တာေလ လမ္းမေပၚရွိ မယ္ယန္္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားသည့္ က်ားေသတစ္ေကာင္ကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ဇူလိုင္လ ၉ရက္ က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီဌာနက သတင္းရရွိသည္။ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္မွာ အေလးခ်ိန္(၁၂၅) ကီလိုရွိၿပီး အၿမီးမွ ဦးေခါင္းႏွာဖ်ားအထိ ၈ ေပ ၈လက္မ၊ ခါးလည္လုုံပတ္ ၃ေပ ၁၀လက္မ၊ အျမင့္ ၂ေပ ၄ လက္မ ရွိသည့္ က်ားထီးတစ္ေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မယ္ယန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔  ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တာခ်ီလိတ္မွ က်ဳိင္းတုံ သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာက ယာဥ္ေနာက္ခန္းတြင္ အဆိုပါက်ားေသကိုု ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါက်ားေသကို သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဦးၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ [...]

By | 2017-07-10T14:25:16+00:00 July 10th, 2017|Mammals, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments