လိပ္ပါးနီ (သို႔) အေမရိကန္လိပ္ ႏွင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ လႊမ္းမိုးမွဳအႏၱရာယ္

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ တင္သြင္းလာျခင္း (သို႔) မေတာ္တဆ ဝင္ရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမ်ိဳးစိတ္သည္ မိမိေနရင္းေဒသ ျပင္ပ၌ပင္ ေကာင္းစြာမ်ိဳးပြား ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မဟုတ္ပဲ အျခားေဒသမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံေဒသမ်ား၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ အျခားေဒသတစ္ခုမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္အားလံုးသည္ အႏၱရာယ္ရွိျပီး မိမိေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိရေသာ တလားဗီးယား ငါးအမ်ိဳးအစားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ျပီး လူတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေပးသည္ မွန္ေသာ္လည္း [...]

By | 2018-05-23T11:42:56+00:00 May 23rd, 2018|TSA, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

Press Release of Myanmar Elephant Conservation Action Plan (MECAP)

The government takes decisive action to ensure future of Myanmar’s elephants Naypyitaw (15th-16th February 2018) The Myanmar Elephant Conservation Action Plan (known as the MECAP) was launched today at a ceremony in Nay Pyi Taw. The MECAP will guide efforts by the Government, civil society, wildlife biologists and conservationists to create the social, economic, [...]

By | 2018-02-19T14:07:39+00:00 February 19th, 2018|FFI, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသမေပးႏိုင္ေသာ ေတာေကာင္ေတြရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား

သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္ၾကသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရွိယံုမက၊ စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ရႏိုင္ေပသည္။သက္ရွိတိုင္းတြင္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိပါသည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဘ၀တြင္ နာက်င္ရသည့္ အခိုက္အတန္႕မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လူသား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈတို႕ကိုသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး တိရစာၦန္မ်ား၏ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက၊ [...]

By | 2017-09-08T17:15:26+00:00 September 8th, 2017|Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

Grave concern over the future of Myanmar’s wild elephants as skin trade targets mothers and calves

YANGON (8th August, 2017): On World Elephant Day, national and international conservation organisations expressed grave concern about the plight of Myanmar’s declining wild elephant population following a surge in demand for their skin. “Unlike ivory poaching, which targets tusked males, the sudden increase in the demand for skin means the killing is indiscriminate with mothers [...]

By | 2017-08-11T17:01:27+00:00 August 11th, 2017|FFI, Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

တန္ဖိုးကိုသိၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာဆက္လုပ္သင့္သလဲ

“ဇူလိုက္လ (၂၉) ရက္ေန႔ကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 2010 ခုႏွစ္ စိန္႔ပီတာစပတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ေသာ က်ားထိပ္သီးညီလာခံတြင္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။” ထိုစာပိုဒ္ေလးကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ျဖင့္ သာမာန္အမွတ္တရေန႔တစ္ေန႔ဟုသာ ထင္ရမည္သာ … သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသည့္ အတုိင္းပါပဲ။ စိန္႔ပီတာစတ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးတစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်ားမ်ားေန႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေန႔ဟာဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေပါ့။ သိပ္မထူးျခားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ျမင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာဖတ္သူတို႔ စိတ္အေျခအေန တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သိပ္မထူးဆန္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ က်ားမ်ား ေနထိုက္က်က္စားရာ ဧရိယာစုစုေပါင္းရဲ့ (၉၃%) ဟာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးကုန္ပါၿပီ။ ဧရိယာခ်ည္းပ်က္စီးကုန္တာလားဆိုေတာ့ [...]

By | 2017-07-31T15:12:45+00:00 July 31st, 2017|Wildlife, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day)

က်ားမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (Endangred species) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ) က်ားအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္ေရ (၂၅၀၀)ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသ (၄၂) ခုတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားေကာင္ေရစုစုေပါင္း (၂၁၅၄)ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ေနရင္းေဒသဟု ေခၚဆိုရာ၌ ၎ေဒသတြင္ လက္ရွိက်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားေနၿပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိရမည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမ (၂၅)ေကာင္ေက်ာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားျခင္းခံရပါမည္၊ ၎အျပင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမအေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေနရင္းေဒသ (၄၂)ခုတြင္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ စားက်က္ေျမႏွစ္ခုမွာ ဆံုးရံွဳးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ားမ်ားက်က္စားေသာနယ္ေျမဟု [...]

တာခ်ီလိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ျမန္မာ-ထိုုင္းနယ္စပ္၊ တာခ်ီလိတ္-တာေလ လမ္းမေပၚရွိ မယ္ယန္္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားသည့္ က်ားေသတစ္ေကာင္ကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ဇူလိုင္လ ၉ရက္ က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီဌာနက သတင္းရရွိသည္။ အတြင္းကလီစာမ်ား ထုတ္ထားေသာ က်ားေသတစ္ေကာင္မွာ အေလးခ်ိန္(၁၂၅) ကီလိုရွိၿပီး အၿမီးမွ ဦးေခါင္းႏွာဖ်ားအထိ ၈ ေပ ၈လက္မ၊ ခါးလည္လုုံပတ္ ၃ေပ ၁၀လက္မ၊ အျမင့္ ၂ေပ ၄ လက္မ ရွိသည့္ က်ားထီးတစ္ေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မယ္ယန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔  ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တာခ်ီလိတ္မွ က်ဳိင္းတုံ သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာက ယာဥ္ေနာက္ခန္းတြင္ အဆိုပါက်ားေသကိုု ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါက်ားေသကို သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဦးၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ [...]

By | 2017-07-10T14:25:16+00:00 July 10th, 2017|Mammals, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

President U Htin Kyaw warns against illegal wildlife poaching

While attending the World Environment Day ceremony in Nay Pyi Taw on June 6, President U Htin Kyaw warned bystanders of the Conservation Department “You must take action to stop it. You really need to do it.” “Wildlife poaching and smuggling could damage the ecosystem and fuel gang crimes,” the president said. “Until the past [...]

By | 2017-05-19T09:58:11+00:00 June 19th, 2016|News Blogs, Wildlife Trade|0 Comments

Myanmar targets closure of notorious wildlife trade hub on Chinese border

7 June 2016: Myanmar authorities plan to shut down a notorious border town where exotic animal parts are sold openly, an official said on Tuesday, as Southeast Asia struggles to stem a billion-dollar wildlife trade fuelled by Chinese demand. Mong La, a lawless border town located in rebel-held territory in Myanmar’s Shan state, is a [...]

By | 2016-06-18T02:46:14+00:00 June 18th, 2016|News Blogs, Wildlife Trade|0 Comments

ႏုိင္ငံတကာ သားငွက္တိရစာၦန္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းရာမွ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏိုင္

ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ားအား ခုိးယူေရာင္းခ်သည္ဟု သံသယရိွသူ  ႏွစ္ဦးအား  ဖမ္္းဆီးစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွွွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ထုိင္းႏိုင္ငံအစုိးရမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘယ္ဘက္အစြန္ဆုံး- Steven Platt (WCS)၊အလယ္ - Thanya Netithammakun (အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဦးစီးဌာနမွ ယာယီညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဴပ္)(သားငွက္ႏွွင့္အပင္ထိန္းသိမ္းေရး)၊ညာဘက္အစြန္-ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ Piya Sorntrakul (ထုိင္ေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖြဲ႔လက္ေထာက္ရဲမင္းႀကီးခ်ဴပ္)။ဓါတ္ပုံ- WCS Thailand ဘန္ေကာက္၊ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၅ Facebook တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ႏွစ္ေကာင္ကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္လူႏွစ္ေယာက္ကုိ  ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးထားပါသည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) ႏွင့္လိပ္မ်ိဳးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ (TSA )တို႕မွေျပာၾကားပါသည္။ထုိင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း Khon Khaen ျပည္နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ေန႔မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္လူတစ္ေယာက္ကုိ ယင္းအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရင္း၊ လိပ္(၇)ေကာင္ ကုိသိမ္းဆည္းရရိွပါသည္။ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက [...]

By | 2017-05-19T09:58:12+00:00 January 9th, 2016|News Blogs, Reptiles, Threats, TSA, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments