လိပ္ပါးနီ (သို႔) အေမရိကန္လိပ္ ႏွင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ လႊမ္းမိုးမွဳအႏၱရာယ္

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ တင္သြင္းလာျခင္း (သို႔) မေတာ္တဆ ဝင္ရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမ်ိဳးစိတ္သည္ မိမိေနရင္းေဒသ ျပင္ပ၌ပင္ ေကာင္းစြာမ်ိဳးပြား ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မဟုတ္ပဲ အျခားေဒသမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံေဒသမ်ား၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ အျခားေဒသတစ္ခုမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္အားလံုးသည္ အႏၱရာယ္ရွိျပီး မိမိေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိရေသာ တလားဗီးယား ငါးအမ်ိဳးအစားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ျပီး လူတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေပးသည္ မွန္ေသာ္လည္း [...]

By | 2018-05-23T11:42:56+00:00 May 23rd, 2018|TSA, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

Ayeyawady dolphin population grows to 76

A SURVEY in February has found that there are now 76 Ayeyarwady dolphins in the conservation areas of the Ayeyarwady River, an increase from 69 found in the last survey. Ayeyawady dolphins are a critically endangered species. Seven new dolphins, including two babies, were spotted by conservationists from the Fisheries Department and the Wildlife Conservation [...]

Vultures or Magnificent Clean Flyers

As The Myanmar literature itself is now more than 1000 years old, it is no wonder that the language is rich in proverbs, maxims and sayings. As a rule, Myanmar people tend to illustrate many sayings and proverbs in their daily conversation, and these customs have been handed down from generation to generation in Myanmar. [...]

ရိုးမထဲက ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ

က်ိႏၱလီေခ်ာင္းနံေဘးက ေဘးမဲ့ေတာ၏ ကင္းစခန္းသုိ႔ စက္ေလွဆိုက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ပင္ ေတာ၊ေတာင္တိုို႔၏ ရနံ႔ သစ္မ်ားကို ရႈရွိဳက္ေနရၿပီ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွ တဲသုံး၊ ေလး လုံးျဖင့္ စခန္းကို ေခ်ာင္းကမ္းစပ္က ျမင္ ေန ရ သည္။ ေဘးပတ္လည္မွာေတာ့ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြက စိမ့္ညိဳ၍ ၀န္းရံထားလ်က္။ ဂြၿမိဳ႕မွ ရတနာၿမိဳင္ေက်း ရြာသို႔ ကားျဖင့္ ၃၃မိုင္။ ယင္းေက်းရြာမွ သည္ကင္းစခန္းသို႔ ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ စက္ေလွျဖင့္္ ၁၃မိုင္ စီးရၿပီး လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စခန္းခ်မည့္ ေဘးမဲ့ေတာအစပ္ကို ေရာက္ပါၿပီ။ https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/posts/1585411858218362 ဤေနရာကား အနီးဆုံး ေက်းရြာႏွင့္ပင္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ကြာေ၀းသည္။ ကင္းစခန္းက ေဘးမဲ့ေတာႀကီး၏ နယ္နိမိ တ္အစတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကင္းစခန္းနာမည္မွာ ႀကိိမ္ခါးခုံကင္းစခန္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ ေတာႀကီး၏ [...]

By | 2018-03-28T15:10:39+00:00 March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

သန္႔ရွင္းေသာ ပ်ံသန္းသူ သို႔မဟုတ္ လင္းတ ၿမီးရင္ျဖဴ

''လင္းတမႈိင္ မႈိင္သည္''၊ ''စာသူငယ္ၾကား လင္းတ နားသကဲ့သို႔'' စသျဖင့္ သူတို႔ကို ''လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈ မရွိျခင္း''၊ ''ႀကီးမား၍ အက်ည္းတန္ေသာ ငွက္''အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုၾကသည္။ အပုပ္ အသိုးႏွင့္ အေသေကာင္တို႔ကို စားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ လမ္း၊ မေကာင္းဆိုးရြား စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ''ငွက္'' အျဖစ္လည္း လူေတြက ေၾကာက္လန္႔ရြံရွာၾကသည္။ ''က်က္သေရမဂၤလာမရွိေသာ ငွက္''အျဖစ္လည္း သတ္ မွတ္ထားၾကသည္။   ထိုငွက္ကိုပင္ ျမန္မာအမ်ားစုက အတိတ္ဆိုး၊ နိမိတ္ ဆိုး၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း လက္ခံ ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုး ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မက္ျခင္း၊ ငွက္ဆိုးထိုး ျခင္း၊ ရြာအတြင္းသို႔ ေတာတိရစၧာန္ဝင္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုငွက္တို႔ ေခတၱလာေရာက္နားခိုပါက ''အတိတ္နိမိတ္ ဆိုး''အျဖစ္ [...]

By | 2018-03-28T14:56:08+00:00 March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Press Release of Myanmar Elephant Conservation Action Plan (MECAP)

The government takes decisive action to ensure future of Myanmar’s elephants Naypyitaw (15th-16th February 2018) The Myanmar Elephant Conservation Action Plan (known as the MECAP) was launched today at a ceremony in Nay Pyi Taw. The MECAP will guide efforts by the Government, civil society, wildlife biologists and conservationists to create the social, economic, [...]

By | 2018-02-19T14:07:39+00:00 February 19th, 2018|FFI, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

တာေကာ္သံလြင္တံတားမွသည္ …လင္းတငွက္မ်ားရွိရာသုိ႔

လိပ္သုေတသနလုပ္ရန္ Global Mapper မွ သံလြင္ျမစ္၏ ပထဝီဝင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အ ေနအထားကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ စိတ္လြန္း၊က်ဥ္းလြန္းေနေသာ ကြန္တုိမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမင့္္မား ေသာေတာင္ တန္း၊ ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွျဖတ္စီးေနေသာ ျမစ္တစင္းပါလားဆုိသည္ကုိသိ လုိက္သည္။ ဤ သုိ႔ေသာအ ေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကုိ ဒု႒ဝတီျမစ္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ေရႊလီ ျမစ္အထက္ပုိင္းေတြ႕ႀကဳံခဲ့သျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ညာမွ သည္ ျမစ္ဝအထိမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်စုံဆင္းႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ Design Printing Services တဖန္ Co., LTD.ထုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေျမပုံ စာ အုပ္တြင္ပါေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမပုံကုိ ျဖန္႔ ၾကည့္ လုိက္ ျပန္ရာျမစ္ညာမွေအာက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ ေလာက္ကုိင္၊ ကြမ္းလုံ၊ တန္႔ယန္း၊ မုိင္းရႈး၊ ကြန္ဟိန္း၊ တာေကာ္၊ က်ိဳင္း ခမ္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ တာဆန္း၊ ဖါးေဆာင္း၊ ဖါပြန္၊ ၿမိဳင္ [...]

By | 2018-01-02T14:31:14+00:00 January 2nd, 2018|Wildlife, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments

Population density estimates and conservation concern for clouded leopards Neofelis nebulosa, marbled cats Pardofelis marmorata and tigers Panthera tigris in Htamanthi Wildlife Sanctuary, Sagaing, Myanmar

The clouded leopard Neofelis nebulosa is a potent ambassador species for conservation, occurring from the Himalayan foothills eastwards to Indochina, between which Myanmar is a biogeographical land bridge. In Myanmar's Northern Forest Complex, the species co-occurs with the tiger Panthera tigris, leopard Panthera pardus, marbled cat Pardofelis marmorata, golden cat Catopuma temminckii and leopard cat [...]

By | 2017-11-28T17:30:55+00:00 November 28th, 2017|FFI, Mammals, WCS Myanmar|0 Comments

Conservation Internship in Myanmar

Intern on biological survey, monitoring and community engagement in the Kachin, Sagaing, Rakhine Scapes and receive career development opportunities (October 2017/ January 2018) Conservation Internship30 September2017_Degree Change Period Up to 2 - 3 Months Oct – Dec 2017 Jan – Mar 2018

By | 2017-09-15T15:31:19+00:00 September 15th, 2017|Uncategorized|4 Comments